Site Sağ Reklam Alanı  200x400

05-11-2014 Ahmet İhsan Tokgöz

          Hiç de kışın böyle birden bire bastırdığı görülmemişti. Geçen hafta sonlarında bile daha herkes son bahardan istifade emelinde bulunarak mevsim-i sayfa (yaz mevsimine) arz-ı veda’a (veda etmeye) hazırlanırken ifa-yı rasime-i selama (selamlama faaliyeti yapmaya) vakit bulamadan mangal başına soba kenarına sığınmaya muhtaç kaldık! Kışlar kasım ile gelir iddiasıyla yazdan bakiye günlerden istifade arzusunda olanlar öyle nedamete düştüler ki olmaz! Yazdan bakiye günlerden istifade eyleyelim der iken geçen kışların en şedidinden numune görmek hiç de hatıra gelmez idi.

          Bana sorarsanız vaktiyle anlattım a! Kışın müştakı benim; uzun gecelerin akşamında çırptığım kısmını müsahabet (sohbete) hele tulu’dan (güneş doğmadan) evvel ihtilas eylediğim (aşırdığım) saatlerini yazıya hasr ederek (ayırarak) arkamda sobanın çıtır çıtır yandığını duydukça neşem artar.

           Kışın mağmum (gamlı) havalarında ehl-i zevke neşve-bahş (neşelendirici) olmak üzere Şehzadebaşı divan yolu kıraathaneleri de heyet-i musikileriyle mecm’-ı neş’e perestan (neşe düşkünü mekanı) olmaya başladı. Aman birkaç fasıl dinleyelim diyenler kıraathane köşesinde köşe-nişin-i istiğrak (kümelenmiş) oluyor ama telziz-i sami’iye (dinleyeni keyiflendirmeye) medarı (vesilesi) olur emeliyle dinledikleri fasılları bütün bütün ‘’fasıl olunacak cihetten’’ ari görmüyorlarmış.

         Bir zata müsadif oldum; hiç de böyle kasım evveli kışına rast gelmedim diyordu; onu takip eden bir diğeri ise ‘’Viyana’dan avdet ederken (dönerken) Belgrad’dan Sirkeci’ye kadar şimendiferde soğuktan çektiğim hal unutulur şeylerden değil’’ dedi! Burada bir teemmül ettim (etraflıca düşündüm), şimendiferde (trende) nasıl üşenebileceğini gözümün önüne getirdim zira ne zaman şimendifer yolculuğu etmiş isem zaman-ı seyahatim (seyahat zamanım) hep yaza müsadif olduğundan (rasgeldiğinden) sıcak ve tozdan bidar olmuştum (uykusuz kalmıştım) ! Şimendiferde (trende) üşünür mü ? diyordum.

                                                                                                         5 kasım 1891 Servet-i Fünun Dergisi
Ahmet İhsan Tokgöz Diğer Yazıları
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler