Site Sağ Reklam Alanı  200x400

11-05-2018 HARİCİYE

Vezüv Yanardağı hareketlendi

Vezüv Yanardağı hareketlendi

Vezüv Yanardağı

                Vezüv Yanardağının feveran ettiğini (kaynadığını) yazmış idik. Feveran (kaynama) kemal-i şiddetle (tam şiddetle) devam etmektedir. Yanardağın ağzında müteaddid (birçok) iştialler (parlama) vukua gelerek gayet büyük kayalar ile madde-i nariyye (yanıcı madde) uzak bir mesafeye atılmaktadır. Kılağuzların (kılavuzların) meskenleri ile dağa yakın ebniye (binalar) harab olmuşdur.

                Dün gelen Avusturya gazetelerinde görülen son telgrafnameler bu babda bazı malumat-ı mütemmimeyi (tamamlayıcı bilgileri) havi (içerir) görülmüş olmakla ber-vech-i ati (aşıda olduğu gibi) derc ediyoruz (yayımlıyoruz):

                “Portiçi”den 9 Mayıs tarihiyle keşide kılınan (çekilen) bir telgrafnamede malumat-ı atiye (aşıdaki bilgiler) veriliyor:

                “Vezüv’ün fevranı (kaynaması) müdhiş bir surette tekerrür ediyor. Rasadhane tezelzülat-ı arziyyeyi (yer sarsılmalarını) ihbar eden (haber veren) alat-ı mahsusanın (özel aletlerin) daima müteharrik (hareketli) bir halde bulunduğunu haber veriyor. Vezüv’ün zirvesinde ateşler gayet cesim (büyük)  bir sütun teşkil etmekdedir. Tezelzülat-ı arziyye (yer sarsılmaları) gayet şiddetlidir. “Rezina”dan aynı tarih ile çekilen diğer bir telgrafname ise şu malumatı muhtevidir:

                “Veforaka berkanı (volkanı) tedenniye (alçalmaya) yüz tuttu. İştialatın (parlamaların) heman kâmilen arkası kesilmiştir. “Vezüv” rasathanesinden tebliğ olunan malumata göre feveranların (kaynamaların) şiddeti giddikçe azalmağa başladığından yanardağın tekrar kesb-i sukut edeceği (sükûnet kazanacağı) memuldür (umulmaktadır). Ahali telaş göstermiyor.”


Kaynak: 13 Mayıs 1900 İkdam Gazetesi

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER HARİCİYE HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler