Site Sağ Reklam Alanı  200x400

01-05-2018 SIHHİYE

Veremin Tedavisi Bulunuyor mu?

Veremin Tedavisi Bulunuyor mu?

Veremin tedavisi

Eczası yunan etıbbasından (doktorlarından) Payopolo isminde tabib tarafından tertib ve i’mal olunan (düzenlenip üretilen) tozlu bir mualeca (ilaç) Atina hastanelerinde Seretan namındaki hastalığın tedavisine şifa-yı kâfi olduğu (şifa verdiği) bi’t-tecrübe (tecrübe edilerek) tahakkuk eylediğinden (anlaşıldığından) mezkûr (zikredilen) mualecenin (İlacın) verem hastalığının tedavisine dahi hıdmet (hizmet) edeceğinden bahisle Atina etıbba-yı meşhuresinden (meşhur doktorlarından) Doktor Gelevanis ile Doktor Mangina tarafından kaleme alınan raporlar Napoli şehrinde ictima’ iden (toplanan) beynelmilel (milletlerarası) verem kongresine murahhas (delege) tayin olunan yunan vekili mösyö Kalivofaye tevdi’ ve teslim olunmuş ve mumaileyh (adı geçen şahıs) Atina’dan hareket eylemiştir. 


Kaynak: 1 Mayıs 1900 İkdam Gazetesi

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER SIHHİYE HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler