12-07-2019 EĞİTİM

Vefa İdadisinin gururu talebeler

Vefa İdadisinin gururu talebeler

ŞAYAN-I ŞÜKRAN BİR NETİCE-İ TAHSİL (teşekküre layık bir eğitim neticesi)

                 Derece-i intizamı (disiplin seviyesi) taht-ı tasdikde (tasdik edilmiş) bulunan Vefa Mekteb-i İdadi-i Şahanenin üçüncü sene akaid imtihanı hakikaten takdire şayan bir derecede netayic-i hasene (iyi neticeler) tevlid itmişdir (doğurmuştur).
                 Şöyleki : Yetmiş mevcudlu bu sınıfın imtihanında kelam, fıkıh, kitabüzzekat, kitabüssavm, kitabülhacc gibi mebahis-i dakika-i şer'iyyeye (ince şer'i konulara) dair talebeye irad olunan (yöneltilen) eslile-i muhtelifede (çeşitli sorularda) yigirmi dokuz şakird (öğrenci) bihakkın (hakkıyla) "dokuz" numaro almışdır.
                 Birinciliğin tefrik ve tayini (belirlenmesi) içün sekiz kişi arasında icra idilen müsabaka-i mukarrirede (tekrar eden sınavda) nihayet iki talebe yine müvasatı (beraberliği) muhafaza itmiş olduklarından birincisinin bil-kura (kura ile) tefrikine (seçilmesine) mecburiyyet hasıl olmuşdur.
                 Her türlü sitayişe (övmeye) şayan (layık) olan bu iki talebe 834 Raşid Efendi ile 665 Mehmed Ali Efendidir.
                 Şakirdanın (öğrencilerin) mekteb heyetinin yüzlerini ağartacak derecede isbat-ı liyakat (becerilerini ispat) itmeleri muallim-i muhteremleri faziletlu Hoca Asım Efendi hazretlerinin usul-ı tedris ve talimdeki (öğretim yöntemindeki) dikkat ve ciddiyyet ve mesai-i mütemadiyyelerinden (devamlı çalışmalarından) ilerü geldiği cihetle kendülerine beyan-ı teşekkürat eylemeği (teşekkürleri beyan etmeyi) vezaif-i kadirşinasiden (kadirşinaslık vazifesi) add ideriz (kabul ederiz).  

12 TEMMUZ 1901 SERVET GAZETESİ


Kaynak: 12 TEMMUZ 1901 SERVET GAZETESİ

Etiketler : vefa idadisi
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER EĞİTİM HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler