Site Sağ Reklam Alanı  200x400

12-07-2018 GÜNDEM

Türkistan'a yardım gönderildi (12 Temmuz 1911)

Türkistan ianesi (yardımı)

Türkistan'a yardım gönderildi  (12 Temmuz 1911)

                                                                                      Türkistan ianesi (yardımı)
Türkistan felaketzedeganı içün ashab-ı hamiyyet ve semahat (iyilik ve cömertlik sahibleri) tarafından i'ta olunub (verilip) komisyonca cem' idilen (toplanan) mebaliğden dördüncü defa olarak elli dört bin guruş Petersburg sefaret-i seniyyesine (Osmanlı büyükelçiliğine) gönderilmek üzere Bank-ı Osmaniye tevdi' (verilip) ve mukabilinde (karşılığında) altun çek tezkire-i aliyye-i meşihatpenahiye leffen (resmi evrağa iliştirilerek) Hariciye Nezaret-i Celilesine (Dışişleri Bakanlığına) irsal kılınmış (gönderilmiş) ve şimdiye kadar vuku' bulan irsalat (gönderiler) yekünü yüz yetmiş bin guruşa baliğ olmuşdur (ulaşmıştır). 

12 Temmuz 1911 Tanin Gazetesi


Kaynak: 12 Temmuz 1911 Tanin Gazetesi

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

Ötüken 10-11-2016 22:39

gazetenin tarihi ve yılı doğru mu acaba ? bu tarihe ait gazeteyi buldum ama içerisinde bu haberi bulamadım.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler