Site Sağ Reklam Alanı  200x400

11-03-2019 HARİCİYE

Tembel bir âdem (adam)

Tembel bir âdem (adam)

Bir kimsenin ahırına girerek orada ferih fahur (geniş geniş) uyku kestirdiğinden dolayı aleyhinde ikame-i dava edilen (dava açılan) bir kimse ahiren İngiltere’nin Sivelding beldesinde on dört gün hapse mahkûm olmuştur. Bu âdem (adam) hiç iş görmez ve gayet tenbel olduğu gibi ara sıra da tenbelliği saikasıyla (sebebiyle) kabahatler irtikab edermiş (işlermiş). Esna-yı mahkemede (mahkeme esnasında) polis bu âdemin tenbelliğinin derecesini isbat içün mukavelat-ı muharrerinde (yazılı raporlarında) kendi namına altmış lira bulunduğu halde aylarca gidip parasını almağa üşendiğini beyan etmiştir.

Biçare âdem (adam) rast geldiği yerde uyur tenbelliğinden sefil ü sergerdan (şaşkın sefil) gezer de mezkûr (zikredilen) parayı alıp yemekten üşenir imiş. 


Kaynak: 10 Mart 1900 İkdam Gazetesi

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER HARİCİYE HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler