Site Sağ Reklam Alanı  200x400

03-12-2017 GÜNDEM

Tarihi Şehadet Camii Şerifi yeniden yapılıyor

Tarihi Şehadet Camii Şerifi yeniden yapılıyor

    Bursa'nın Hisariçi nam-ı (isimli) mahall-i ferahfezasında (ferahlatıcı mekanında) vakı' (mevcut) olup mukaddemen (önceden) vuku' bulan (meydana gelen) hareket-i arzda (depremde) müşerref-i harab olmasından naşi (dolayı) müceddeden (yeniden) i'mar ve ihyası hakkında şereftaallük buyrulan emr u ferman mehasin-i ünvan hazret-i halifepenahi mantûk-i münîfine (padişah fermanına) tevfiken (uygun olarak) inşaatına başlandığı evvelce derc-i sahife-i şükran kılınan (teşekkürle yayınlanan) ve cedd-i emced cenab-ı şehinşahiden (padişahın ecdadından) cennetmekan Hüdavendigar Gazi hazretlerinin cümle-i meberrat-ı seniyelerinden (hayırlarından) bulunan ''şehadet'' nam-ı (isimli) camii şerif-i kadimin (tarihi caminin) inşaatı kemal-i germi (tam şevk) ile ilerlemekte olup pişgahındaki (önündeki) cephesiyle yemin (sağ) ve yesir (sol) duvarlarının müceddeden (yeniden) i'mal edilecek kubbesiyle iltisak edecek (birleşecek) bir dereceye getirilmiş ve bu da muvaffakiyet-i celile-i hazret-i zıllullahi müessir-i meşkuresinden (hazret-i padişahın muvaffakiyetinden) ve zat-i ali vilayetpenahi tarafından me'murin-i mahsusasına (ilgili memurlarına) vuku' bulan tebligat ve vesaya-ı mütevaliye (süregelen öğütlerin)  asarından (eserlerinden) bulunmuş olduğu vareste-i izah ve beyandır (açıklamaya gerek yoktur).

 


Kaynak: 4 Aralık 1891 Tarik Gazetesi

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler