Site Sağ Reklam Alanı  200x400

28-06-2019 GÜNDEM

Sultanahmet Meydanı düzenleniyor (29 haziran 1900)

Sultanahmet Meydanı düzenleniyor (29 haziran 1900)

Sultanahmed Meydanı

Şehrimizin en vasi’ (geniş) meydanlarından biri olan Sultanahmed meydanının ahiren (son olarak) Orman ve Maadin ve Ziraat Nezareti (bakanlığı) binasının, Mekteb-i Sanayi’in, Yeniçeriler Dairesinin inşası, imparator Wilhiem hazretlerinin hatıra-ı seyahati olmak üzere çeşme ihdası (yaptırması) münasebetiyle kesb ittiği (kazandığı) ehemmiyet ile mütenasib (uygun) olacak suretde tezyini (süslenmesi) derece-i vücubda (şart derecesinde) bulunmakda idi. Mezkur (zikredilen) meydanda icra idilecek tezyinat (süslemeler) hakkında evvelce virdiğimiz malumatı mütemmim (tamamlayıcı) olarak vuku’ bulan istihbarat-ı ahiremize (son bilgi edinmemize) nazaran Sultanahmed Meydanındaki dikili taşlarla burmalı sütunun etrafına giranit taşından kaldırım ferşiyle (döşenmesiyle) taşların arasındaki boş mahallerin bağçe haline ifragı (getirilmesi) ve taşların etrafında mevcud parmaklıkların tamiri ve etrafına fenerler rekzi (dikilmesi) ve Mekteb-i Sanayi’in önüne taşdan yaya kaldırımı ferşiyle (döşenmesiyle) meydandaki ebniye-i imiriyye (devlet binaları) ile o hizada bulunan çukurçeşmenin ön tarafda çirkin manzara arz etmekde olan ahurların hedmi (yıkımı) ve çukurçeşmenin tamiriyle çeşme civarındaki hanelerin itisaline divar inşası ve cami’ şerifin karşı cihetine dimur (demir) parmaklıklar yapılarak icabı kadar ağaç garsı (dikilmesi) ve Mekteb-i Sanayi’ binasının üstüne bir kat yapılması ve yapılacak dimur (demir) parmaklıkların gümüş suyu hastanesinin karşusundaki parmaklıklar gibi imal ittirilmesi hususuna irade-i seniyye-i hazret-i padişahi şerefsünuh (padişah emri) buyurularak keyfiyyet (durum) makam-ı celil-i sadaret-ı uzmaca (sadrazamlıkça) lazım gelen devaire (dairelere) tebliğ ve işar kılınmışdır (bildirilmiştir). 


Kaynak: 29 Haziran 1900 Sabah Gazetesi

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler