Site Sağ Reklam Alanı  200x400

08-01-2020 GÜNDEM

Şüheda çocuklarına bayramlık

Şüheda çocuklarına bayramlık

Müdafaa-ı Milliye Cemiyetinden: Muhafaza-ı vatan uğrunda mertebe-i ulya-yı şehadeti ihraz eden gazenferanın çocuklarına bayramda yeni elbise giydirmek ve bu suretle kendilerini memnun ve mesrur eylemek üzere bir iane defteri küşad eylediği ilan edilmişti. İşte bu emr-i hayr için Esmahan Kaya sultan kızlar vakıf mektebi talebatının yevmiyelerinden derc ve cem' ettikleri yedi yüz elli bir guruş on beş para ile Azade Cahid ve Nermin Hamdi hanımlar tarafından başkaca hediye edilen birer lira ve toplanılan yüz on parça eşya Müdafaa-ı Milliye Cemiyeti merkez-i umumisine teslim edilmiştir. Kalpleri hüsn-i muhabbet ve şefkatle meşhun olan işbu yavrucaklarla delaletleri tealluk eden teali-i nisvan cemiyet-i muhteremesine en samimi teşekkürlerimizi ithaf ve bütün Osmanlı kardaşlarımızın bu emr-i hayra iştirakleri temenni ederiz.


Kaynak: 10 Haziran 1915 Tasvir-i Efkar Gazetesi

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler