Site Sağ Reklam Alanı  200x400

03-12-2017 GÜNDEM

Şiddetli lodos epeyce hasara sebep oldu

Evvelki gece ki bora ve hasarat-ı vakıa

Şiddetli lodos epeyce hasara sebep oldu

                Evvelki gece daha akşamdan zaman zaman, esip duran hafif lodos rüzgârı yağmurla karışık bir mukaddemeden sonra bir sür’at-i berkıyye (yıldırım hızı) ile tayy-ı mesafata (mesafelere geçmeye) başlamış ve saat sekiz buçuktan ikiye kadar dehşetli bir fırtına başlamıştır. Bora (fırtına) infilak-ı sahra doğru şiddetini büsbütün arttırmış idi. Boranın darbat-ı şedidesi (şiddetli darbeleri) ile Marmara havzası bir köpük deryası kesilmiş idi. Savletlerden (savurmalardan) sahile yakın duran ufak tefek merakibi bahriye (deniz araçları) karaya atılmışlardır. Bora, gerek karada ve gerek denizde epeyce hasarı mucib (hasara sebep)olduğundan dün akşam geç vakte kadar İstihsal ettiğimiz (edindiğimiz) malumatı bervech-i ati (aşağıda olduğu gibi) derç-i sütun-ı teessüf ediyoruz (esefle yazıyoruz).

                                                                                      Denizde

                Kömürcü Ömer Efendinin mutasarrıf ve Kebaris reisin suvar (sürdüğü) olduğu 34 tonluk 300 çeki (ölçü birimi) odun yüklü bir yelken gemisi Çatladı kapı ile Cündi meydanı arasında demir üzerinde bulunduğundan takib-i emvaca tâbâver-i  mukavemet olamayarak (karşı koymaya dayanamayarak) hamulesi (yükü) ile beraber gark ve nabut (yok) olmuştur.

                Bora esnasında içinde bulunan Kebaris ile oğlu 13 yaşında Vangel ve taifeden Dimitri, Hristo, İstavri, Esterati, Yani demir alıp ta açılmanın imkân haricinde olduğunu görerek yalnız canlarını kurtarmanın çaresine bakmışlar ve sefine (gemi) hücumu emvac (dalgaların hücumu) ile gözden nihan (kaybolmak) olmak derecelerine geldiği sırada denize dökülmüşlerdir. Bunların feryadı istimdad karanelerine (yardım isteyen feryatlarına) şitaban (koşan) olan zabtiye nezareti sivil komiseri izzetli şevket bey ile kanun yüzbaşısı ismet efendi ve mahalli mezkürdeki rüsumat memuru, sandalcı Yusuf ve sadık ip vesaire atarak cümlesini bir mevt-i muhakkatan (ölümden) kurtarmışlardır. Magruk gemi Vasilikostan gelmiş idi.

                                                                                        Karada

                Sülüklüde kâin Suhte Sinan Camii şerifinin henüz tamiri hitam bulan kurşunlarını rüzgâr söküp götürmüştür.

                Şark şimendifer kumpanyasının Etyemez deki bir telgraf direği yıkılmıştır.

                Ahır kapıda bulunan odunlardan bir kısmını denize götürmüştür.

                Yenikapı’da gümrük ittisalinde maliye nezaretine ait bir salaş (baraka) ile iki kahvehanenin çatısı yıkılmış ise de nüfusça hasar yoktur.

                Ve daha birçok hasarat vardır…
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler