Site Sağ Reklam Alanı  200x400

06-11-2015 EĞİTİM

Şiddet gören talebenin muallimi adliye mahkemesinde

Şiddet gören talebenin muallimi adliye mahkemesinde

Müallimleri talebeye karşı rıfk (nezaket) ve mülayemetle (yumuşaklıkla) muamele etmesi dayakla değil, nesayih-i lazime (gerekli nasihatlerin) ifasıyla ve fazail-i ahlakiyyeyi (ahlaki faziletlerin) zihinlerine yerleştirmek suretiyle onların tezhib-i ahlakına (ahlakının süslenmesine) hizmet eylemesi insaniyet iktizasındandır (gereğindendir). Nizamname-i mahsusuda (ilgili mevzuatı da) bu ciheti tasrih eyliyor (açıklıyor), daha geçenlerde Üsküdar’da talebeden birini darp etmesi üzerine çocuğun vefat ettiği ailesi tarafından iddia edilmiştir. Bu facia henüz hatırlardan çıkmamış iken Haydarpaşa’da kain (bulunan) Musevi milleti muallimlerinden birinin dahi talebeden ‘’leon taronto’’ namında bir küçük çocuğu şiddetle darp etmiş olduğu matbaamıza haber veriliyor, bu darp neticesi olarak çocuğun burnundan pek çok kan gelmiş olduğundan talebeye karşı bu derece anef (kabalık) ve şiddet gösteren muallim aleyhinde ebeveyni Üsküdar mahakim-i adliyesine (adliye mahkemelerine) müracaat etmişlerdir. Bu muallim efendinin çocuğu darp etmesi fakir ve ekmeğe muhtaç bir şakirdi kendisiyle beraber taama (yemeğe) davet etmiş olmasından neş’et etmiş; bizden hayret ve teessüf…

 


Kaynak: 6 Kasım 1900 İkdam Gazetesi

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER EĞİTİM HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler