Site Sağ Reklam Alanı  200x400

19-11-2017 İKTİSADİ

Selanik köylülerine yeni tarım aletleri konusunda eğitim verildi.

Alat-ı ziraiyye (tarım aletleri)

Selanik köylülerine yeni tarım aletleri konusunda eğitim verildi.

                Köylülerin ziraat etmedikleri araziden kendi hayvanlarının ra'yi (otlatılması) mukteza (lazım olan) miktarının fazlasının ağnam kâhyalarına icar etmekte (kiralamakta) ziyaretinde bundan umum (bütün) köy namına epeyce mühim mebaliğ (meblağlar) ahz eylemekte (almakta) bulunmalarına binaen mebaliğ- i mezküreden (zikredilen meblağdan) yüzde onuyla alat-ı ziyaretinde edevat-ı cedide (yeni araç gereçler) celbi (getirilmesi) köylülere tevzi'i (dağıtılması) hususunun taht-ı karara alınarak bunun geçen sene selanik kazasınca mevki'-i icraya (yürürlüğe) konulduğunu toplanılan yüz lira kadar parayla celb olunan Kalbur makinaları ziyaretinde sabanların köylülere tevzi 'edildigini (dağıtıldığını) yazmıştık ettik.

                Köylülere tevzi 'olunan (dağıtılan) alat-ı cedidenin (yeni aletlerin) usul-ı isti'malini (kullanim şeklini) irae (göstermek) için Selanik ziraat müfettişi tarafindan ziraat mektebi mezunlarından bir efendi suret-i mahsusada (özel surette) köylülere gönderilmiş bu usulden pek ciddi muhassenat (faydalar) İstihsal edileceği (edinileceği) anlaşılmış bulunduğundan met usulün gelecek sene selanik kazasıyla beraber Kesendire ziyaretinde Gökbeli kazalarınca da mevki'-ı tatbike (uygulamaya) vaz'i (konulması) Selanik Vilayeti Meclis-i İdaresince (Yönetim kurulunca) taht-ı karara (karar altına) alınmıştır.

                                                                                                                   19 Kasım 1900 İkdam Gazetesi

 
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER İKTİSADİ HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler