Site Sağ Reklam Alanı  200x400

15-06-2018 GÜNDEM

Ramazan Bayramı Mübarek Ola (1915)

İd-i said-i Fıtr (Ramazan Bayramı)

Ramazan Bayramı Mübarek Ola  (1915)

İd-i said-i Fıtr

              Dün akşam afak-ı islamda (islam ufuklarında) yükselen hilal-i ferruhunda lika-yı şevval (şevval ayının çehresi), İd-i said-i fıtrın şerref-hululunü (ramazan bayramının geldiğini) ilam eyledi (haber verdi). Alem-i islam birkaç senden beri bu gibi eyyam-ı mübarekeyi (mübarek günleri) enva'-ı ukubat-ı ızdırab (çeşitli eziyetler) içinde idrak eyleyor. Cavidani (ebedi) saadetlerle hulul iden (gelen) bu eyyam-ı mukaddese-i hubur ve neşati (sevinç ve huzur günleri) mecruh'ul-fuad (yüreği yaralı) olarak karşılayor; gaib (kayıp) olmuş islam diyarını , helak idilmiş ihvan-ı dini (din kardeşlerini) yad ve tahatturla (hatırlayıp yadederek) kan ağlayor; hüzn ve mateme gark oluyor (boğuluyor), cenab-ı Erhamürrahimin'den, huzur-ı ilahisinde zanu be-zemin (diz çökerek) tazarru' olduğu (yalvardığı) halde salah ve necat (kurtuluş) , fevz u nusret (yardım) dileniyordu. Hakk celle ve ala hazretlerine hamd ü sena olsun ki, dökülen müslüman kanı, akan selman-ı gözyaşı nihayet Allah'a dokunmuş, ağlayarak, feryad iderek itdiğimiz duanın nezd-i kibriyada (Allah katında) makbul ve müstecab olmuş (kabul edilmiş) olduğunu görüyoruz. Bu sene bayramımızı mesud heyecanlar ve artık bize tebessüm itmeğe başlayan mesud ümidlerle istikbal idiyor; kalbimizde izhar-ı şadimani idebilecek (sevinç meydana getirecek) bir kuvvet, mefküremizde bizi tatlı düşüncelere sevk eyleyebilecek bir kudret hiss eyleyoruz.
             Denilebilir ki alem-i islamın pek uzun bir zamandan beri kulub-ı muvahhidini (müvahhidlerin-müslümanların kalbleri) bu derece lebriz-i neşat iden (sevinçle dolduran), mütebassıt kılan (genişleten) bir bayram idrak itmemiş idi. Cenab-ı hakkın bu gibi eyyam-ı mesudeyi (mesut günleri) tevali ve taakub itdirerek (sürdürüp devam ettirerek) makam-ı mualla-yı hilafetle (hilafet makamıyla) beraber bütün dindaşlarımızı mazhar-ı huzur ve azadi (huzura ve hürriyete mazhar), nail-i i'tila ve şadi eylemesini (sevinç ve yüksek mertebeye ulaştırmasını) bütün hulusi (saf) kalbimizle niyaz ve istirham eyler, bil-umum muvahhidine (müslümanlara) arz-ı tebrikat ideriz (tebriklerimizi arz ederiz).   


Kaynak: 1 Şevval 1333 (1915)

Etiketler : İd-i Fıtr
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler