18-06-2018 GÜNDEM

Padişah Çit kasrında mebuslarla iftar yaptı

Padişah Çit kasrında mebuslarla iftar yaptı

Arz-ı tebrikat ──  Hulul-ı Ramazan-ı mağfiret-i nişan (ramazanın gelmesiyle) münasebet-i mübeccelesiyle (yüce münasebetiyle) bil-umum vükela-yı fiham (saygıdeğer vekiller) , a’yan ve meb’usan reisleri hazeratı dün akşam saray-ı hümayuna azimetle Çit Kasr-ı Hümayununda iftar-ı seniyye-i cenab-ı mülukanede (padişahın iftarında) bulunmak şerefiyle mübahi oldukdan (iftihar ettikten) sonra zat-ı şevket-semat hazret-i padişahîye arz-ı tebrikatla (tebrikler sunmakla) avdet eylemişlerdir (dönmüşlerdir). 


Kaynak: 2 Ramazan 1333 (1915) Sabah Gazetesi

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler