Site Sağ Reklam Alanı  200x400

17-09-2018 ASAYİŞ

Ölüm sebebi otopsiyle (feth-i meyyit) anlaşılacak (17 eylül 1900)

Feth-i meyyit

Ölüm sebebi otopsiyle (feth-i meyyit) anlaşılacak  (17 eylül 1900)

Feth-i meyyit

               Rüstem Efendi namında biri düçar olduğu hastalığın tedavisi için Kasımpaşa’da kahveci İbrahim ustadan yiğirmi beş kadar civalı hab alarak istimal iderse (kullanırsa) da bir faide görmedikden başka hastalığı büsbütün iştidad ider (şiddetlenir) Bunun üzerine hastahaneye nakl olunur fakat icra idilen tedavi tesir itmeyerek mumaileyh (adı geçen zat) evvelki gün vefat ider. Mumaileyhin (sözü geçen zatın) istimal eylediği (kullandığı) habların tesiriyle mesmumen (zehirlenerek) vefat itdiği ailesi tarafından iddia ve müddei-i umumilik (savcılık) canibinden vaki’ olan taleb üzerine dünkü gün etıbba-yı mahsusa (ilgili doktorlar) marifetiyle feth-i meyyit (otopsi) ameliyatının icra kılındığı haber alınmışdır. Netice-i keyfiyyet (vaziyetin neticesi) bilahare yazılacaktır.


Kaynak: 17 Eylül 1900 İkdam Gazetesi

Etiketler : feth-i meyyit
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER ASAYİŞ HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler