Site Sağ Reklam Alanı  200x400

05-11-2017 İKTİSADİ

NUFUS KAYITLARININ SURET-İ TASHİHİ

NUFUS KAYITLARININ SURET-İ TASHİHİ

           Taşra ahalisinin nüfus kayıtlarını tashih (düzeltmek) için hükümet-i mahalliyeye (yerel idareye) müracaatları vukuunda (gerçekleştiğinde) ne yapılmak lazım geleceği bazı mahallerce bilinemediğinden mücib-i tereddüd  (tereddüte sebeb) oluyordu. Bu hal Dahiliye Nezaret-i Celilesince (İçişleri Bakanlığınca) haber alınır alınmaz müracaat vukuunda nüfus kayıtlarının tetkiki (incelenmesi) mecalis-i idarenin vezaifinden (idari meclislerin görevinden) bulunduğundan bahisle şura-yı devletin (danıştayın) evvelce tebliğ edilen kararı mucibince tedkikat-ı lazime (gerekli inceleme) ba’del-icra (yapıldıktan sonra) sicil-i nüfusdaki kaydın tebeyyün edecek (belli olacak) hale göre tashihi (düzeltilmesi) muktezi bulunduğu (gerektiği) emredilmiş ve mahlaslarının (namlarının) ilavesi veya suver-i saire (diğer şekiller) ile seccil nüfusunca muamele görenlerin yedlerine (ellerine) başkaca imla edilecek tezakir-i Osmaniye (pusulalar) itası (verilmesi) lüzumu da yazılan emirnamede ilaveten derc olunmuştur (yazılmıştır).

 


Kaynak: 5 kasım 1900 İkdam Gazetesi

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER İKTİSADİ HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler