Site Sağ Reklam Alanı  200x400

09-06-2018 EĞİTİM

Nazır Paşa kimyahane işine el attı

Nazır Paşa kimyahane işine el attı

              Dersaadet Mekteb-i İdadisi kimyahanesinin ameliyyat icrasına (çalışma yapılmasına) mani’ olacak derecede noksanı bulunduğu cihetle talebenin temin-i istifadesi (fayda sağlaması) içün alat ve ecza-yı mukteziyyenin (gerekli araç-gerecin) tedariki lüzumu mekatib-i idadiye müdürü saadetlu Nail Beyefendi tarafından maarif-i umumiyye nezaret-i celilesine (milli eğitim bakanlığına) takdim edilen müzekkerede beyan edilmesi üzerine nazır devletlû Zühdü Paşa hazretleri iktizasının sürat-i ifası (gereğinin süratle yapılması) hususunu lazım gelenlere emr ve havale buyurmuşlardır. Mezkur (zikredilen)  kimyahanenin ikmal-i nevakısı (eksiklerinin tamamlanması) içün lüzumu olan alat ve ecza-yı muhtelifenin (çeşitli eşyaların) mubayaası (satın alınması) zımnında (amacıyla) bir komisyon-ı mahsus teşkil kılındığı ve nazır müşarünileyh (adı geçen bakan) hazretlerinin himemkâr-ı aşinayileri (gayretleri) ile Dersaadet idadisinin bu yüzden olan noksanının dahi kariben (yakında) ikmal ve itmam edileceği (tamamlanacağı) istihbar kılınmıştır (haber alınmıştır).   


Kaynak: 9 Haziran 1900 İkdam Gazetesi

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER EĞİTİM HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler