Site Sağ Reklam Alanı  200x400

02-04-2018 GÜNDEM

Müze-i humayuna danışmadan arsalarını satamayacaklar

Müze-i humayuna danışmadan arsalarını satamayacaklar

Asar-ı atika

       Hafriyat (kazı) icrası ile derununda (içinde) asar-ı atika (antik eserler) zuhuru muhtemel olan bazı arazi şunun bunun yed-i tasarrufuna (kullanımına) geçmeyip bunlardan munhasıran (yalnız) müze-i hümayunun müstefid olması (istifade etmesi) hakkından müze müdiriyet-i aliyesince bazı tedabire (tedbirlere) tevessül olunduğu (başvurulduğu) evvelce tafsilen (açıkça) yazılmış idi.

         İstihbarat-ı ahiremize (son bilgilerimize) nazaran asar-ı atika (antik eserler) harabelerini muhtevi olup (içerip) da efradın (bireylerin) ühde-i tasarrufunda (kullanımında) bulunan bazı mahaller ile asar-ı atika zuhuru muhtemel olan tarla ve sairenin (diğerlerinin) mahallerince her ne suretle olur ise olsun hin-i bey’ ve firağında (satış zamanında) evvel-i emirde (ilk önce) müze-i humayun idaresinin re’y (görüş) ve mütalaası (düşüncesi) istifsar olunması (sorulması) hakkında asar-ı atika nizamnamesine tezyil olunmak (eklenmek) üzere müdiriyet-i müşarünileyhadan (bahsi geçen müdürlükten) birkaç maddeyi havi (içeren) bir layiha-i nizamiyye (kanun tasarısı) tanzim olunarak (düzenlenerek)  merci’-i alisine (ilgili birimine) takdim kılınmıştır.


Kaynak: 2 Nisan 1900 İkdam Gazetesi

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler