21-02-2018 GÜNDEM

Müdafaa-i Milliye Cemiyeti'nden celeb esnafına teşekkür

Müdafaa-i Milliye Cemiyeti'nden celeb esnafına teşekkür

 

Celeb (besici) Esnâfının Hamiyeti

Müdâfa‘a-i Milliye Cem‘iyeti tarafından tebliğ olunmuşdur:

Müdâfa‘a-i Milliye Cem‘iyetinin ân-ı teessüsünden (kuruluş zamanından) geçen Kânûn- Sânî (ocak) gâyetine (sonuna) kadar iki sene zarfında Celeb Esnâfı (besici esnafı) Cem‘iyeti tarafından Müdâfâ‘a-i Milliye i‘ânesi (yardımı) olarak bir milyon dokuz yüz yedi gurûş i‘âne (yardım) verilmiş ve ahvâl-i hâzıranın (mevcut durumun) tevlîd etdiği (doğurduğu) şiddet-i ihtiyâcı tehvîn içün ( biraz gidermek için) nev‘ine (türüne) göre hayvan başına tarh ve ifrâzı mu‘tâd olan (alışılagelmiş olan) i‘âne (yardım) mikdârının tezyîdi (arttırılması) hakkında Müdâfa‘a-i Milliye tarafından vuku‘ bulan talep ve temenninin mazhâr-ı kabul olması şâyân-ı teşekkür bulunmuşdur. Kısm-ı küllîsi (büyük kısmı) taşra halkından ve Rumeli muhâcirîn-i İslâmîsinden bulunan esnâf-ı mezkûrenin (adı geçen esnafın) bu veçhile müdâfa‘a-i mülk ü millet (vatan ve milleti korumak) uğrunda izhâr etdikleri (gösterdikleri) âsâr-ı hamiyet ve fedâkârînin her türlü takdîr ve sitâyişin (övgünün) fevkinde (üstünde) olduğu kemâl-i şükranla beyân ve i‘lân olunur. (milli ajans)


Kaynak: 21 Şubat 1915 Tasfir-i Efkar Gazetesi

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler