Site Sağ Reklam Alanı  200x400

10-02-2018 ASKERİ

Mısır'da Osmanlı birliklerine katılım devam ediyor

Mısır'da Osmanlı birliklerine katılım devam ediyor

Mısır ahvâli, Sûdan ve Sünûsî mücâhidîni

     Roma 10 Şubat – Osmanlı ordusunun Süveyş civarındaki harekâtı yerli ve ecnebi (yabancı) bütün Mısır ahâlisi üzerinde pek mühim bir te’sîr icrâ etmiş olduğu Kâhire’den iş‘âr olunuyor (bildiriliyor). İslâmlar Hüseyin Kâmil nâmına ısdâr olunan evâmir ve ta‘lîmâta inkıyâd etmemekde (emir ve talimatlarına uymamakta) ve hutbelerin Halîfe-i Müslimîn nâmına kırâ’at olunmasında (Halife adına okunmasında) ısrar göstermektedirler. Mısır Ahvâlinin (Mısır’ın durumunun) kesb etdiği vehâmet üzerine birçok İngiliz aileleri Mısır’ı terk etmek üzere İskenderiye’ye gelmişlerdir. Koryeradela sera (Corrieredella Sera) gazetesi İngiliz ordusunda bulunan Sûdanlılardan pek çoğunun Kıt‘âat-ı Osmâniyeye (Osmanlı birliklerine) iltihâk etmede (katılmakta) olduklarını bildiriyor. Yine mezkûr (adı geçen) gazete son zamânlarda kırk bini mütecâviz (aşan) Sunûsî mücâhidîninin Mısır arâzisine dâhil olmuş olduklarını te’mîn etmekdedir. ( Millî ajans)


Kaynak: 11 Şubat 1915 Tasvir-i Efkar Gazetesi

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER ASKERİ HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler