Site Sağ Reklam Alanı  200x400

16-02-2018 SIHHİYE

Mekteb-i Tıbbıyenin arkasına yapılacak olan seririyat hastahanesinin temel atma töreni yapıldı

Mekteb-i Tıbbıyenin arkasına yapılacak olan seririyat hastahanesinin temel atma töreni yapıldı

Seririyat hastaneleri vaz’-ı esas resmi (temel atma töreni)

         İkmal-i inşaatı reside-i hitam olmak (yapımı bitmek) üzere olan Haydarpaşa’da kâin (bulunan) mekteb-i tıbbıye-i şahane bina-yı âlisinin arka cihetinde inşası mukarrer bulunan (kararlaştırılan) seririyat hastanelerinin vaz’-ı esas (temel atma) resmi (merasimi) dünkü pazar ertesi günü bab-ı vala-yı seraskeri (genelkurmay) istihkâm ve inşaat dairesi reisi ferik (tuğgeneral) saadetlü Hüseyin Paşa hazretleriyle inşaat-ı mezkure (bahsi geçen inşaat) kalfalarından saadetlü Darango Efendi ve mösyö Valori ve müessesat-ı mezkure (bu kurumların) inşaatına memur komisyon-ı mahsus heyeti ve zevat-ı saire (diğer zatlar) ve bir mikdar asakir-i şahane hazır oldukları halde icra ve bu münasebetle zebh-i karanbin olunarak (kurbanlar kesilerek) tezayüd-i ömr  ve ikbal ve tevafür-i şevket u iclal padişahîyi (padişahın ömrünün artması ve kudretinin çoğalmasını) mütezammın (içeren) dualar tilavet edilmiştir (okunmuştur). 


Kaynak: 16 Şubat 1900 İkdam Gazetesi

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER SIHHİYE HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler