Site Sağ Reklam Alanı  200x400

23-12-2017 GÜNDEM

Meclis toplandı : Harbe giden vekiller izinli sayıldı

MECLİS-İ MEBUSANDA

Meclis toplandı : Harbe giden vekiller izinli sayıldı

     Meclis-i Mebusan bugün saat bir buçukta Reis Halil Bey’in taht-ı riyasetinde (başkanlığı altında) akd-ı ictima’ etti (toplandı) ve zabtı sabık hülasası kâtip Bedi El Müeyyed Bey tarafından kıraat eyledi (okundu). Ba’de (daha sonra) meclis-i umiminin (genel kurulun) güşadından (açılmasından) evvel mevki’-i mer’iyyete (yürürlüğe) vaz’ edilen (konulan) kavanin-i muvakkatadan (geçici kanundan) 34 ‘ün irsal edildiğine (gönderildiğine) dair tezkere-i samiye (başbakanlık pusulası) kıraat (okunarak) ve ait olduğu encümenlere havale edildi. Bilfiil harbe iştirak etmek üzere meydan-ı cihada (cihat meydanına) giden İzmit Mebusu Ziya, Lazistan Mebusu Sudi ve Şefik Arslan Beylerin mezun addedilmelerini karar verildi. Trabzon Mebusu Naci Van Mebusu Vasıf, Mardin Mebusu İhsan ve Onnik ve Vahan efendilerin mazbata-ı intihabiyyeleri (seçim mazbataları) kıraat (okunup) ve kabul edildi.
    Ba'de (sonra) Ziraat Bankası kanunun müzakeresine ibtidar edildi (başlanıldı). Ziraat Encümeni Reisi izahat-ı lazimede (gerekli açıklamalarda) bulundu. Vaktin geç olması hasebiyle netice-i müzakeratı (müzakerelerin neticesini) kayıd etmek kabil olamamıştır. 

 


Kaynak: 23 Aralık 1914 Tercüman-ı Hakikat Gazetesi

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler