Site Sağ Reklam Alanı  200x400

29-09-2014 SİYASET

Meclis-i Mahsus-u Vükela toplandı

Meclis-i Mahsus-u Vükela toplandı

Dünkü gün ber-mutad akd-ı ictima' eden meclis-i mahsus-u vükela'da bazı mevadd-ı mühime-i dahiliye ve nafia hakkında icra-yı müzakere buyurularak netice-i müzakeretın mukarreratını mütezammın tanzim kılınmış olan mazbata, atabe-i ulya-yı hazreti padişahiye arz ve takdim kılınmış ve meclis-i alî-i mezkür dağıldıktan sonra zat-ı sami-i hazret-i sadrazam ve dahiliye ve hariciye ve maarif nazırları devletlü Halil Rıfat, Said ve Zühdü Paşalar hazeratı bir müddet daha icra-yı müzakere etmiştir.

 

Dün olağan olarak toplanan bakanlar kurulunda bazı önemli içişleri ve bayındırlık konuları hakkında görüşmeler yapılarak , görüşmelerin kararlarını içeren düzenlenmiş mazbata padişahın eşiğine arz edilmiş kurul dağıldıktan sonra sadrazam (başkaban) , içişleri, dışişleri ve bayındırlık bakanları Halil Rıfat, Said ve Zühdü paşalar bir müddet daha görüşme yapmıştır.

                                                                                     TERCÜMAN-I HAKİKAT GAZETESİ 1 EKİM 1891
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER SİYASET HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler