Site Sağ Reklam Alanı  200x400

12-02-2019 ASKERİ

Maraş'ın Tahliyesi

Maraş'ın Tahliyesi

Maraş'ta Fransızların Ermenilerle müştereken icra ettikleri katliamlardan mütevellid olup yirmi gündür devam edem müsademe nihayet Fransızların şehri tahliye edip çekilmeleriyle nihayet bulmuştur. Fransızlar çekilip gittikten sonra şehirde derhal emniyet ve asayiş temin edilmiş, fakat şehir, o güzel ve tarihi şehir, bir harabeden ibaret kalmıştır. Biçare Maraşlılar memleketlerinin muhafazası uğrunda döktükleri kanın yumuşattığı topraklarda telafi-i zayiat için etrafından birçok yardım görmekte olmakla beraber oldukça sefil ve perişan bir vaziyettedirler. Maamafih gösterdikleri fedakarlıkların tevlid ettiği hiss-i iftihar onlar için zayiat-ı vakıanın ebedi bir mükafatı olacaktır.

Esna-yı tahliyede şehirde bırakılan bin beş yüz Ermeninin silahları alınmış, kendileri muhafaza altına vaz' edilmiştir. Sivas vilayeti bütün mülhakatıyla Maraş'ta muhtaç ve perişan kalan ailelerin tehvin-i ızdırab ve ihtiyacı  için iane cem'ine mübaşeret etmiştir.

16 Şubat 1920 Hakimiyet-i Milliye Gazetesi​

 


Kaynak: 16 Şubat 1920 Hakimiyet-i Milliye Gazetesi

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER ASKERİ HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler