Site Sağ Reklam Alanı  200x400

15-12-2018 İCAT - KEŞF

Maarif Nezareti Jeoloji haritaları satın alıcak

Maarif Nezareti Jeoloji haritaları satın alıcak

           Tabakatü'l-arz (jeoloji) haritası - Berlin'de bir Alman heyet-i fenniyesi tarafından tanzim ve tersim idilmekde (çizilmekde) olan Avrupa tabakatü'l-arz haritasının ikmali (tamamlanması) masarif-i kesireye (çok masraflara) muhtac olduğundan heyet-i mezkurenin (zikredilen heyetin) mesai ve ikdamatına (çalışmalarına) ve terakkıyat-ı ilmiye (bilimin ilerlemesi) namına bir muavenet-i cemile (iyi bir destek) olmak üzere bu haritadan bir kaç nüshasının abone suretiyle mübayaası (satın alınması) içün Saltanat-ı Seniye-i Osmaniye ve hükümat-ı saireye (diğer devletlere) müracaat olunduğuna mukaddemen yazmış idik.

          İstihbarat-ı ahiremize (son aldığımız bilgilere) nazaran tatbikat-ı ziraiyyede ve hatt-ı taksim-i miyah (su taksimleri çizimleri) hususatında, meadin (madenler) taharriyatında (araştırmasında) fevaid ve menafi'i (faydaları) derkar (aşikar) olan mezkur (zikredilen) haritanın bir kaç nüshasına Maarif Nezaret-i Celilesinin abone olması takarrür itdiği (kararlaştırıldığı) gibi Bab-ı Vala-yı Seraskeri ile Orman ve Meadin ve Ziraat Nezaret-i Celilesince dahi bunlardan istifade olunabileceğinden bu dairelerce dahi münasib nüshalarının mübayaası (satın alınması) esbabına teşebbüs olunmuşdur.


Kaynak: 15 Aralık 1900 İkdam Gazetesi

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER İCAT - KEŞF HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler