Site Sağ Reklam Alanı  200x400

19-10-2018 ASAYİŞ

Köhne bir hanenin inhidamı

inhidam (çökme)

Köhne bir hanenin inhidamı

       Kastamonu'nun kırkçeşme mahallesi ahalisinden kalaycı kör Hasan oğlu ihtiyar İbrahim ile oğlu kırk beş yaşlarında ip hamallığı ile meşgul Ahmed'in mücerred olarak sakin oldukları hane geçen gice bagteten (aniden) yıkılmışdır. Bu hane öyle esaslı bir şey olmayub temelsiz olarak bina idilmiş külübe şeklinde adi bir şeyden ibarettir. Yıkıldığı gice İbrahim ile Ahmed evde imişler. baba oğul hanenin mail-i inhidam olduğunu (yıkılmaya meylettiğini) hissedince ihtiyar İbrahim kendüsünü ocaklığa atarak tahlis-i cana (canını kurtarmaya) muvaffak olur ise de oğlu Ahmed babası gibi bir tedbir ittihaz idemeyüb firar kasdıyla merdivene doğru koşduğu sırada enkaz altında kalarak vefat itmişdir.

       Merkum (adı geçen) Ahmed'in yeniden inşa itdirmek teşebbüsünde bulunduğu diğer bir hanenin levazım-ı inşaiyyesine medar olmak zu'miyle (düşüncesiyle) münhedim (yıkık) haneden bir takım tahtalar söküb çıkarmış olması vuku'-ı inhidama (çökmenin meydana gelmesine) sebeb olmuşdur.  


Kaynak: 19 Ekim 1900 İkdam Gazetesi

Etiketler : inhidam
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER ASAYİŞ HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler