Site Sağ Reklam Alanı  200x400

16-03-2019 GÜNDEM

Kış İstanbul'da şiddetli geçiyor (1900)

Kış İstanbul'da şiddetli geçiyor (1900)

İki üç günden beri şehrimizde havalar pek güzel gitmekte iken dün sabah birden bire değişerek yağmur yağmıştır. Saat altı raddelerinde şiddetli bir cenub (güney) rüzgârıyla bazı taraflara dolu düşmüştür. Akşamüstü hava yine açılmıştır.

Dün şiddetli vezan olan (esen) lodos rüzgârı Marmara’nın dalgalarını büyüttükçe büyütmüş olduğundan içinde takriben iki yüz çuval kadar un bulunan bir mavna bir saat kadar emvac-ı mütevaliyeye (aralıksız dalgalara) tahammül etmiş ise de nihayet gark olmak (batmak) tehlikesinden dolayı içinde bulunan üç taifesi feryad-ı istimdadkaraneye (yardım isteyen feryada) başlamışlardır. En nihayet mavnayı kurtarmak mümkün olamayıp hamulesiyle (yüküyle) beraber sahile çarpıp parçalanmıştır. Fakat mavnacılar salimen tahlis olunmuştur (kurtulmuştur).

Helak olmak derecesine gelen bu biçarelere hiçbir taraftan muavenet olunmaması doğrusu cay-ı istigrabtır (şaşılacak şeydir).

Haydarpaşa vapuru birkaç kere Haydarpaşa’ya yanaşmak üzere hareket etmiş ise de denizlerin şiddetinden yanaşmak kabil olmadığından nihayet yolcularını Kadıköyü’ne çıkarmıştır. Müteaddid (birçok) mavnalar Kadıköyü karşısında yarım kalmış olan rıhtımın arkasına iltica ile orada kendilerine oldukça masun (sağlam) yer bulabilmişlerdir. Lodosun şiddeti akşama kadar devam etmiştir. Kadıköylüler bu sene böyle şiddetli bir hava olmadığını söylemişlerdir.

 


Kaynak: 16 Mart 1900 İkdam Gazetesi

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler