Site Sağ Reklam Alanı  200x400

07-06-2018 GÜNDEM

Kayseri'de Antik bir şehir bulundu

Kayseri'de Antik bir şehir bulundu

ATîK (ANTİK) BİR ŞEHRİN KEŞFİ

“Lokal Ançaykar” gazetesinde okunmuştur:

Kayseriyye şehri civarında kâin (bulunan) “Bala” ve “Kardop” karyeleri (köyleri) ittisalinde (yanında) kâin Kültepe nâm (isimli) bir küçük dağın altından bu günlerde nasılsa demir kenetler ile birbirine merbut (bağlı) bulunan gayet cesim gıranit taşları zuhur itmeğe başlamışdır. Köylüler şimdiye kadar mezkûr (zikredilen) tepe üzerine gübrelerini atmak i’tiyadında (alışkanlığında) idiler. Marr’üz-zikr (yukarıda adı geçen) taşlar muayene olundukta gayet kadim (eski) bir mabedin temellerini teşkil itmekte oldukları tahakkuk eylemiştir (anlaşılmıştır).

Toprak biraz hafr olunduktan (kazıldıktan) sonra bir çok kırık tuğlalardan başka müteaddid (bir çok) kupalar, ….. , çömlekler mahkûk (kazılı) levhalar ve saire meydana çıkmıştır. Bazı asar-ı atika (antik eserler)  müntesibininin (ilgililerin) rey’ (görüş) ve fikrine göre şehr-i mezkûr (zikredilen şehir) üçüncü asr-ı miladi evailinde (başlarında) büyük bir zelzele ve yahud Arciyes (Erciyes)  dağından feveran eden (köpüren)  sıcak çamuru altında kalmış olan bir şehirdir. Türlü levhalar üzerinde zuhur eden mahkukatın (yazıların) tedkikinden (incelenmesinden) şehrin miladdan birçok sene evvel bina edildiği anlaşılmıştır. Tuğlalardan biri üzerinde rumi ül-ibare (Rumca) bir fıkra görülmüştür.  Şehr-i kadim-i mezkûrun (zikredilen eski şehirin) ahalisi putperest olduğu mahkukatın (yazıların) tedkikinden (incelenmesinden) anlaşılmıştır.


Kaynak: 7 Haziran 1900 Tercüman-ı Hakikat Gazetesi

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler