12-05-2022 SPOR

Kara Ahmed Güreşlerden ihraç edildi

Kara Ahmed Güreşlerden ihraç edildi

Kara Ahmed’in müsabakadan ihracı

Berlin muhabirimizden: 6-7 Mayıs 1900

                Kara Ahmed bu akşam Fransız pehlivanı Beaucairois ile güreşdi. Otuz beş dakika imtidad eden şu müsaraa-i şedide (şiddetli güreş müsabakası) esnasında beaucairois rakibinin karşısında on dakikadan ziyade duramadı. Eline düşdü. Yirmi beş dakika o suretle uğraşdılar. Bir aralık muzaffariyyetin kara Ahmed’e teveccühüne az bir şey kalmışdı. Fakat sevda-yı galibiyyetle rakibini pek ziyade tazyık eylediğinden (zorladığından) Beaucairois heyet-i hakimeye iltica etmeğe mecbur oldu. Zaten güreş devam ettiği müddetçe hâkimler kara Ahmed’e beş defa yavaş tutmasını ihtar etmişlerdi. Bütün ahali Beaucairois’un şu iltica-yı nevmidanesinde (ümitsizce ilticasında) haklı olduğunu teslim ediyordu. Filhakika bizim Ahmed’in son sadmesi (çarpması) gayet ziyade şedid (şiddetli) olmuşdu. Fransız bu sadmeye mukabele edecek bir halde değildi. Hatta birdenbire ayakda duracak mecali kalmadığı görülüyordu. Kara Ahmed bunu Fransızların hilesine isnad etti. Kemal-i şiddetle tekrar üzerine saldırdı. Fakat Beaucairois’un hali, ba-husus o esnada çıkardığı seda-yı istimdad (imdad isteyen ses) huzzarın (orda bulunanların) müdahalesini calib oldu (çekti). Fransız pehlivanı da sahne üzerinde bulunan diğer pehlivanlarla beraber sahneden fırladı gitti. Kara Ahmed heyet-i mümeyyezenin (seçilmiş heyetin) ricasıyla sahneden çekildikten sonra birkaç dakika sonra kendisine mağlub nazarıyla bakıldığı tebliğ olundu. Bunun sebebi Kara Ahmed’in refiki (rakibi) hakkında reva gördüğü muamele-i haşvetkaranedir. Bundan sonra icra edilecek müsabakalara Kara Ahmed dâhil olamayacak. Çünkü kendisinin esna-yı müsaraada haşvetkarane davrandığı heyet-i mümeyyezece sabit olmuştur.


Kaynak: 12 Mayıs 1900 İkdam Gazetesi

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER SPOR HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler