Site Sağ Reklam Alanı  200x400

06-03-2018 ASKERİ

Kabataş açıklarında gaz yüklü vapur kaza yaptı

Kabataş açıklarında gaz yüklü vapur kaza yaptı

Evvelki gece saat dört raddelerinde Viladiyostok’tan vürud ile (gelerek) Dersaadet’te  bila-aram (durmaksızın) Odesa’ya müteveccihen (yönelerek) hareket etmekte olan Rusya bahr-ı Baltık kumpanyasına (şirketine) mensup kapudan (kaptan) “Balfovusky” nin suvar olduğu (kullandığı) “Kostoroma” vapurunun kız kulesi pişgahından (önünden) esna-yı mürurunda (geçişi esnasında) aynı zamanda Kabataş açığından hareket edip gaz hamulesiyle (yüküyle) bahr-ı sefide (Akdeniz’e) kıyam etmiş (yönelmiş) olan bandıralı ve Loci acentasına mensup kapudan Gala’nın suvar olduğu (kullandığı) “Çeptefong” nam-ı (isimli) vapuruyla bir müsademe (çarpışma) vukua gelmiştir.

Mezkûr (zikredilen) müsademede (çarpışmada) “Kostoroma” vapurunun bacası istikametinden ve su hattından bir kadem aşağısından cesim (büyük) bir rahne (gedik) açılıp Şemsipaşa önünde karaya oturtulmuştur. İngiliz vapurunun dahi baş bodoslaması kâmilen rahnedar (hasarlı) olup su etmekte olduğu cihetle harem iskelesi pişgahına (önüne) ve dört kulaç suda lenger-endaz olmuştur (demir atmıştır). Çebtefong vapurunun eşyası bordasına götürülen mavnalara (tekne) nakl olunmaktadır.

Keyfiyet-i müsademe (çarpışma durumu) liman dairesi nöbetçi zabıtanı tarafından müşahade olunur olunmaz derhal mahall-i kazaya (kaza yerine) gidilüp kendilerine edilecek muavenete müheyya (hazır) bulunduklarını sefine (gemi) kapudanlarına bildirmişlerdir. Kapudanlar ibraz edilen (gösterilen) işbu asar-ı insaniyyete (insanlık örneğine) bilmükabele teşekkür etmişlerdir. Çebtefong vapurunun suyunu tahliye etmek üzere samsun vapuru mahal-i vakıaya i’zam kılınmıştır (gönderilmiştir). Vapurların tahlisi (kurtarılması) içün kumpanyalar (şirketler) ile henüz akd-ı mukavele edilmemiştir (sözleşme yapılmamıştır).


Kaynak: Sabah Gazetesi 6 Mart 1900

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER ASKERİ HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler