Site Sağ Reklam Alanı  200x400

08-01-2020 ASAYİŞ

Jandarma Kemal’in Katli

Zâbıta Haberleri:

Jandarma Kemal’in Katli

            Dün gece zevâlî sâʻat on bir buçuk karârlarında Taksim’de Ceviz Sokağı’nda bütün bir hafta ol habishâne’-i ‘umûmiden tahliye edilmiş olan jandarma Kemal Efendi’nin maktûlen yatmakda olduğu görülerek zâbıta tabîbi tarafından muʻâyenesi bi’l-icrâ defnine ruhsat verilmişdir. Zâbıtaca icrâ kılınan tahkîkâtda kâtilin hüviyeti hakkında henüz bir maʻlûmât elde edilmemiş ise de maktûl Kemal mezkûr gece refîki ‘arabacı Onnik’in ile pek fazla serhoş olarak yanlarında iki çalgıcı olduğu hâlde Bülbüldere Caddesi’nde İrani Allahvirdi’nin  kahvehânesine geldikleri ve bir müddet oturdukdan sonra ‘avdet etdikleri jandarma Kemal’in bi’l-âhire Ceviz Sokağı’nda maktûl düşdüğü anlaşılmışdır. Bu bâbda müddeʻî-i ‘umûmîlikce tahkîkâta ibtidâr edilmişdir.

26 Kânûn-ı Sânî 1920 İkdâm Gazetesi
Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER ASAYİŞ HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler