Site Sağ Reklam Alanı  200x400

29-03-2018 İCAT - KEŞF

İstanköy'de antik bir mabed bulundu

İstanköy'de antik bir mabed bulundu

ASAR-I ATİKA

İstanköy ceziresinde (adasında) ahiren (son olarak) vukua gelen keşfiyatın asar-ı atika-i meşhureden (meşhur antik eserlerden)  “İskolab” mabedinin zahire çıkarılmasını intac edeceği (netice olarak vereceği) zan olunuyor. Geçende bir Müslüman bağcı bağını çapalamakta iken kazması tuğladan inşa edilmiş bir kubbeye tesadüf eder. Bağcı derhal memurin-i iadesine (ilgili memurlarına) ihbar-ı keyfiyet eyler (durumu haber verir). Kaimmakam-ı kazanın (kaza kaymakamının) taht-ı nezaretinde (gözetimi altında) olarak icra edilen hafriyat (kazı) neticesinde 30-35 metro murabbaında (dörtgeninde) bir kabir meydana çıkar. Kabrin derununda (içinde) bakaya-yı izam (kemik kalıntıları) ve çanak çömlek parçaları bulunuyordu. Bina tuğladan inşa edilmiştir. Romalılara aid olduğu zan olunuyor. İki üç metro yüksekliğinde bir merdivenden iniliyor. Derunu (içi) küçük bir kiliseye müşabihtir (benzemektedir). Medhalin (girişin) karşısında her biri birer tabut istiaba (almaya) kâfi üç hücre bulunmaktadır. Diğer iki tarafta dahi birer hücre mevcuttur. Binanın hangi tarihe aid olduğunu suret-i sahihada (doğru şekilde) tayin edecek hiçbir yazıya tesadüf edilmemiştir.

Mamafih kabir dâhilinde bulunan eşyanın tetkik ve muayenesinden bu meselenin hal edileceği şüphesizdir. Şu kadar ki eğer bu bina (İskolab) mabedi değil ise civarında mutlaka bir mabed veya diğer bir bina bulunduğuna delalet eden bazı alamat (işaretler) vardır.


Kaynak: 29 Mart 1900 İkdam Gazetesi

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER İCAT - KEŞF HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler