Site Sağ Reklam Alanı  200x400

19-02-2019 İCAT - KEŞF

İstanbul'un Yeni Asar-ı Umranı

İstanbul'un Yeni Asar-ı Umranı

Resim altı yazı: Elektrikli tramvay hututunun Sirkeci-Şehzadebaşı kısmının dün Bayezid Meydanı'nda resm-i küşadı icra olunurken

"Hususi fotoğrafımız"

Tramvay Şirketi dünki Cuma günü hutût-ı mevcûdesinin Sirkeci ile Şehzâdebaşı arasındaki kısmının da resm-i küşâdını icrâ eyledi. Şirketin bu def‘aki resm-i küşâdı, neşriyât-ı ma‘lûmemizin te’sîriyle, nihâyet Pazar yerine CCuma günü olması şâyân-ı şükrandır. Yeni kısmın küşâd edilmesinden dolayı İstanbul cihetleri sükkânının âmed ü şûdca mazhar-ı teshîlât olacakları tabî‘îdir, fakat halkımızın bu teshîlâta mukâbil yeni elektrikli tramvayların, her gün bir tânesini îkâ eylemekde olduğu fecî‘ kazâlara da ma‘rûz kaldıkları unutulmamalıdır. Bu münâsebetle ahâlimize basîret, sabır ve metânet, tramvay kumpanyasına insâf ve dikkat tavsiye ederiz. Hükûmetden ise tramvayın şu tevâli eden cinâyetlerine karşı ba‘zı icrâât-ı şedîde ve mü’essire rıcâ eyleriz.

21 Şubat 1914 Tasvir-i Efkar Gazetesi


Kaynak: 21 Şubat 1914 Tasvir-i Efkar Gazetesi

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER İCAT - KEŞF HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler