01-02-2023 ASKERİ

İstanbul’da İngilizler Zavallı Müslümanlara Ne Zulümler Yapıyorlar!

İstanbul’da İngilizler Zavallı Müslümanlara Ne Zulümler Yapıyorlar!

İstanbul’da Kadıköyü’nde Söğütlü Çeşme caddesinde Dut sokağında mükim mütekaidin-i askeriyeden Topçu Yüzbaşısı Feyzi Bey’in hanesine 3-4 Kanun-ı Sânî gecesi zevalî saat on raddelerinde bir hamal gelerek hanenin Feyzi Çavuş’a ait olup olmadığını sormuş ve bir anda getirdiği paketlerin Ali Murad Bey tarafından gönderildiğini ifade etmiş ise de Feyzi Bey’in haremi tarafından evin topçu Yüzbaşısı Feyzi Bey’e ait olduğu ve Ali Murad Bey isminde birisinden gelecek paketleri olmadığı cevabı verilmiş ve diğer taraftan Feyzi Bey’in mahdumu kapıya gelerek validesinin ifadâtını teyid ile paketlerin kendilerine ait olmadığını söylemiş ve kapıyı kapamıştır. Beş dakika sonra kapı tekrar çalınarak Feyzi Bey’in bizzat kendisi çağrılmış ve mumaileyh İngiliz inzibat memurlarıyla karşılaşmıştır. İngilizler mumaileyhin hanesinde kaçak silah bulunduğu gibi şimdi de kapısı önünde paketler derununda fişenkler, bomba vesaire mevadd-ı nariye derdest edeceklerini beyan ve kendisini kamyonda tevkif ederek eve girmişler, süngülerle sandıkları kırarak taharriyatta bulunmuşlarsa da hiçbir şey elde edememişler ve buna rağmen Feyzi Bey’i Haydarpaşa’daki İngiliz karargahına götürüp hapsetmişlerdir. Elyevm Feyzi Bey’in mevkuf ve müthiş surette işkencelere maruz bulunduğu ve vakanın müretteb (tertip edilmiş) olduğu muhakkaktır.

1 Şubat 1922 Hakimiyet-i Milliye Gazetesi


Kaynak: 1 Şubat 1922 Hakimiyet-i Milliye Gazetesi

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER ASKERİ HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler