Site Sağ Reklam Alanı  200x400

21-10-2018 GÜNDEM

İstanbul Surları (21 Ekim 1900)

İstanbul Surları (21 Ekim 1900)

         Dersaadet (istanbul) surlarının bazı mahalleri mail-i inhidam (yıkılmaya meyilli) ve bunların tamiri labüdd (gerekli) olduğu şehremanet-i celilesinden (belediye başkanlığından) ve tarihçe ehemmiyyet-i azimeyi (büyük önemi) haiz oldukları cihetle esna-yı tamirde hal-i sabıklarının (önceki hallerinin) muhafazası lüzumu Maarif Nezaret-i Celilesinden (Eğitim bakanlığından) iş'ar olduğundan (bildirildiğinden) bahisle Erkan-ı Harbiye (genelkurmay) zabitanından (subaylarından) mürekkeb (oluşan) bir heyet marifetiyle mükemmelen keşf itdirilerek (incelenerek) evrakının Babıali'ye (Başbakanlığına) takdimi hususunun taraf-ı ali-i seraskeriye (başkomutanlık tarafına) havalesi Şura-yı Devlet mülkiye dairesinden ba-mazbata (mazbata ile) ifade olunmağla mucibince (gereğince) tebligat-ı lazime (gerekli tebliğler) icra buyurulmuşdur.


Kaynak: 21 Ekim 1900 İkdam Gazetesi

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler