Site Sağ Reklam Alanı  200x400

18-02-2018 ASAYİŞ

İstanbul Asayiş Haberleri (18 Şubat 1900)

İstanbul Asayiş Haberleri (18 Şubat 1900)

 

          Dün saat sekizde Valide Hanı’ndaki odasında ikamet eden ve mezad (müzayede) malı satan İranlı Mehmed Ali’yi mezkûr (bahsedilen) handa aşçı çıraklığı eden teb’a-ı iraniyyeden (iran uyruğundan) Ali alacağı olan beş altı kuruşu taleb etmesinden dolayı bil-münazaa (tartışarak) hamil olduğu (taşıdığı) aşçı bıçağıyla başından ve karnından cerh ile (yaralayarak) firar etmiş ve mecruh (yaralı) bab-ı zabtiyede (polis dairesinde) ba’de’l-muayene (muayene edildikten sonra) Yenibahçe Hastanesi’ne nakledilmiştir.

          Kaza-yı bahrî –Evvelki akşam maden kömürü hamulesiyle (yüküyle) Sirkeci’ye vürud eden (varan)  Yunan bandırasını hamil (taşıyan) “Emoli” nam-ı (isimli) vapur o sırada Kumkapılı balıkçı Yorgi reisin mahal-i mezkurde (bahsi geçen yerde) denize atmış olduğu balık ağları üzerine demirini bırakarak ağları tahrib etmiştir.

          Küçük Mustafa paşada kırk dört numaralı hanede sakin Ali bin Abdi Cibali civarında Çıngıraklı Değirmen kurbunda (yakınında) reji amelesinden Çerkez Hurşit ve balıkhane ketebesinden (kâtiplerinden) Hayrettin taraflarından başından, kolundan, arkasından tehlikeli surette cerh edilmiş (yaralanmış) ve carihler (yaralayanlar) derdest olunarak (yakalanarak) mecruh (yaralı) bera-yı tedavi (tedavisi için)  hastaneye naklolunmuştur.

          Dün gece saat beş buçuk kararlarında Samatya’da Narlıkapı mahallesinde Ermenak Narelpa’nın mutasarrıf olduğu ahşap yazma fabrikasından ateş zuhur ederek derhal asakir-i şahane ve memurin-i saire (diğer memurlar) yetişüp say’ u gayret olunmuş (büyük çapa gösterilmiş) ise de ittisaline (bitişiğine) sirayetle (yayılarak) altı bab hane muhterik olduğu (yandığı) halde itfa olunmuştur (söndürülmüştür). Harikin (yangının) esbab-ı zuhuru (çıkış sebebi) zabıtaca derdest-i tahkikdir (incelemeye alınmıştır).


Kaynak: 18 Şubat 1900 İkdam Gazetesi

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER ASAYİŞ HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler