Site Sağ Reklam Alanı  200x400

19-02-2019 GÜNDEM

Islahat Fermanını Duyuran Haber

Islahat Fermanını Duyuran Haber

Ba‘zı ıslâhat-ı hayriyeye dâir bâlâsı hatt-ı hümâyûn-ı mevhibet-makrûn-ı Hazret-i Pâdişâhî ile muvaşşah-ı şeref-rîz-i sahîfe-i sünûh ve sudûr olub işbu Pazartesi günü bi’l-cümle vükelâ-yı fihâm ve ‘ulemâ-yı a‘lâm ve me’mûrîn-i kirâm hazarâtıyla milel-i selâse patrikleri cenâpları ve Hahambaşı cenâpları ve sâir rüesâ-yı millet hâzır oldukları hâlde Bâb-ı ‘Âlî’de kırâ’at ve mazmûn-ı ma‘delet-meşhûnu i‘lân ve işâ‘at buyurulan fermân-ı ‘âlîşânın sûret-i münîfesidir.

20 Şubat 1856 Ceride-i Havâdis 


Kaynak: 20 Şubat 1856 Ceride-i Havâdis

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler