08-07-2019 ASKERİ

Hamilton'dan itiraf gibi açıklama

Hamilton'dan itiraf gibi açıklama

        Lozan 7 Temmuz- Çanakkala'daki ingiliz heyet-i seferiyyesi kumandanı ceneral "Hamilton" ahiren (son günlerde) Londra'ya gönderdiği bir telgrafda müttefiklerin Çanakkala'da tesadüf itmekde oldukları müşkilat ve muhataratın (tehlikelerin) şimdiye kadar tarih-i harbde bir misline tesadüf idilemeyecek derece müdhiş ve azim (büyük) olduğunu bildirdikden sonra havalar fena gitmekde devam eylediği halde karaya asker ihracı hiç bir vechile mümkün olamayacağını, nisan zarfında havaların sükunetle geçmesi hasebiyle hareket-i askeriyyenin binnisbe daha muvaffakiyyetle icra kılınabildiğini ilave eylemişdir.
        İngiliz kumandanı, telgrafda Hazirana kadar vuku' bulan muharebat (çarpışmalar) hakkında tafsilat-ı mükemmele (kapsamlı açıklamalar) ita itdikden (verdikten) sonra Osmanlı ordusunun gayet kuvvetli olduğunu ve bundan dolayı müttefiklerin pek büyük muhatarata maruz bulunduklarını serd ü ityan eylemişdir (dile getirmiştir).                                                                    Ahmed Cevdet 8 TEMMUZ 1915 İKDAM GAZETESİ


Kaynak: 8 TEMMUZ 1915 İKDAM GAZETESİ

Etiketler : ikdam
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER ASKERİ HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler