Site Sağ Reklam Alanı  200x400

25-03-2018 GÜNDEM

Guatelli Paşa Öldü

Guatelli Paşa Öldü

                                                     Vefat      

  Musikıyye-i hümayun ve umum askeri muzıkaları muallimi Guatelli Paşa dün sabah alafranga saat dokuz buçuk raddelerinde 84 yaşında olduğu halde vefat eylemiştir.

        Müteveffa-yı mumaileyh (adı geçen merhum) İtalya’nın (Parm) şehrinde tevellüd ederek (doğarak) şehr-i mezkûr (zikredilen şehir) konservatuarında fenn-i musıkiyi (müzik ilmini) tahsil eylemiştir. 1848 sene-i miladiyyesinde Dersaadet’e muvasalatla (ulaşarak) hidmet-i saltanat-ı seniyyeye (padişahın hizmetine) duhul etmiş (girmiş) ve Valid-i Macid Kesir’ül-Mühamid Hazret-i Şehriyari cennetmekân gazi Sultan Abdülmecid Han hazretlerinin canib-i şeref-i calibinden uhdesine kaimmakamlık rütbesi tevcih ve musikıyye-i hümayuna çırak buyurulmuş ve cennetmekân sultan Abdülaziz Han hazretlerinin zaman-ı sa’d-ı iktiranlarında (kutlu zamanlarında) mirlivalığa terfi’-i rütbe eylemiştir (rütbesine yükseltilmiştir).

         Müteveffanın (merhumun) biri hariciye nezaretinde müstahdem (görevli) erkek, diğeri kız olmak üzere iki evladı vardır.


Kaynak: 25 Mart 1900 İkdam Gazetesi

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler