Site Sağ Reklam Alanı  200x400

04-07-2018 ASAYİŞ

Garib bir dolandırıcılık

Garib bir dolandırıcılık

Garib bir dolandırıcılık

                Bundan birkaç gün mukaddem (önce) Dersaadet’de (İstanbul'da) mukim (ikamet eden) bir eczacının tavsiyesi ile geldiğini beyan iden bir şahıs Makriköyü’nde diplomalı işsiz bir eczacıyı bulur ve kendüsüne Port Said’de bir eczahanede iş bulunduğunu beyan ve ikna’ ider. Hatta maaşının da yüz altmış frank olacağına karar verilir. Nihayet zavallı eczacı levazım-ı seferiyye (yolculuk ihtiyaçlarını) ihzar ider (hazırlar). Hatta kendüsünü Port Said’de takdim idecek bu zat da Port Said ile Dersaadet beyninde (arasında) icra-yı seyr ü sefer iden (sefer yapan) vapurlarda emanetcilik etmekde bulunmasına mebni (dolayı) eşyanın bir an evvel teslimini taleb ider. Eczacı sekiz dokuz liralık eşyasını merkuma (adı geçene) teslim ider. İrtesi günü sirkeci istasyonunda buluşmağa karar virirler. Eczacı Ebeveyn ve akrabasıyla vedalaşır istasyona gelir.  Mahud (adı geçen) zatı bekler. Hâlbuki kendüsünden eser bulamaz.

Merkum (sözü geçen) dolandırıcı zabıta tarafından taharri olunmakdadır (araştırılmakdadır).  


Kaynak: 3 Temmuz 1900 İkdam Gazetesi

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER ASAYİŞ HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler