Site Sağ Reklam Alanı  200x400

16-01-2018 EĞİTİM

Galatasaray Mekteb-i Sultanisi Talebelerine teşekkür ediyoruz

İzhâr-ı hamiyyet

Galatasaray Mekteb-i Sultanisi Talebelerine teşekkür ediyoruz

İzhâr-ı hamiyyet

     Galatasaray Mekteb-i Sultânîsi dördüncü sınıf ikinci şu‘be talebesi efendiler beynlerinde (aralarında) Müdâfa‘a-i Milliye i‘ânesi (yardımı) olarak derc ü cem‘ eyledikleri (topladıkları) yüz elli kurûşu Merkez-i Umûmî veznesine teslîm ve her ay bu mikdâri‘âne cem‘ eylemeği ta‘ahhüd eylemişlerdir. Şu vatan yavrularının bu suretle izhâr etdikleri hüsn-i hamiyyet şâyân-ı takdir görülmekle alenen beyân-ı teşekkür olunur.


Kaynak: 15 Ocak 1915 Tercüman-ı Hakikat Gazetesi

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER EĞİTİM HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler