Site Sağ Reklam Alanı  200x400

04-03-2019 İKTİSADİ

Ertuğrul sancağındaki köprünün tadilatı

Ertuğrul sancağındaki köprünün tadilatı

Ertuğrul sancağında vakı’ (bulunan) Bilecik söğüt tarikinde (yolunda) ve Karasu Nehri üzerindeki Sekiz Değirmenler nam-ı (isimli) köprünün ihaleten icra-yı tamirat-ı mukteziyyesi (gerekli görülen tamirat) içün Hüdavendigar vilayet-i aliyesinden beyan olunan lüzum üzerine Ticaret ve Nafia nezaret-i celilesi (bakanlığı) tarafından mezuniyyet (izin) i’ta kılınmış (verilmiş) idi. Mezkûr (zikrolunan) köprünün bu kerre müteahhidi tarafından ber-muceb-i mukavele (mukavele gereği) tamir ile mürur ve uburun (geliş gidişin) teshil (kolaylaştırmak) ve temin edildiği ve duavat-ı mefruze-i hazret-i hilafetpenahinin (padişaha yapılan duaların) bu vesile ile de tekrar alettekrar yâd ve ifa kılındığı işar-ı mahalliyeden (mahalli haberden) anlaşılarak alelusul kabul-ı muvakkatinin (geçici onayının) icrası (uygulanması) liva-i mezkûr (zikredilen liva) mutasarrıflığına tebliğ olunmuştur.

 


Kaynak: 4 Mart 1900 Sabah Gazetesi

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER İKTİSADİ HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler