Site Sağ Reklam Alanı  200x400

19-02-2019 İCAT - KEŞF

Elektrikli Tramvaylar

Elektrikli Tramvaylar

Elektrikli Tramvaylar Fatihe Kadar İşlemeye başladı - Evvelki günkü nüshamızda yazdığımız vechile dün Eminönü-Fâtih hattında işleyecek elektrikli tramvayların resm-i küşâdı icrâ edilmişdir.

Sa‘at ona çeyrek kala Bâyezid Meydânı’ndan Fâtih’e kadar pek çok halk toplanmış ve pür heyecân Sirkeci’den vürûd edecek ilk ilk tramvaya intizâr etmekde bulunmuşlardı.

Sa‘at onda 47 ve 51 numrolu vagonlar defne dalları ve al bayraklar ile tezyîn edilmiş olduğu hâlde vürûd etdi. Bâyezid’de Polis Müdîr-i ‘Umûmîsi ve Şehremini Vekîli Bedri Bey ile Şehremâneti ve Nâfi‘a Nezâreti erkân ve me’mûrîni ve kumpanya vekillerinden ba‘zıları hâzır bulunduğu hâlde du‘â-gû efendi tarafından bir du‘â-yı belîğ kırâ’at ve altı kurbân zebh edildi, ve bütün hâzirûnun âmin ve alkış sadâları arasında tramvalar Fâtih Deveoğlu yokuşuna kadar gitdiler ba‘dehu Sirkeci’ya ‘avdet etdiler. Tramvayın dünki hâsılâtı Donanma-yı ‘Osmânî Cem‘iyeti’ne terk edilmişdir.

21 Şubat 1914 Tasvîr-i Efkâr Gazetesi

 

 


Kaynak: 21 Şubat 1914 Tasvîr-i Efkâr Gazetesi

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER İCAT - KEŞF HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler