Site Sağ Reklam Alanı  200x400

22-12-2017 İTO GAZETESİ

Elektrik karşısında gazın istikbali

Elektrikle tenvir (aydınlatma) taammüm eder (genelleşir) ise gazın istikbali ne olacak? Gaz imaliyle teayyüş (geçim sağlayanlar) edenler için hiç korku mevcut değil midir?

Elektrik karşısında gazın istikbali

     Hannover şehrinde ikamet etmekte olan bir Alman ‘’Profesör Feron’’ bu sualin cevabını bulmuştur.
Gazdan ne yapılabilir?    - yalnız elektrik.
     Muallim mumaileyh buhar ve gaz ile elektrik husule getiren müvellitler (meydana getirenler) arasında bir mukayese yapmış ve gazın daha merci' (kaynak) olduğunu ispat eylemiştir.
     Muallim mumaileyh mükessif (kondansatörlü) ve mükessifsiz bir buhar motorunun  mesarifini hesab etmiş ve 100 bargir (beygir) kuvvetinde bir elektrik makinesinin eskime mesarifini (sarfiyatını) de zımm ederek (ekleyerek) bir saat elektrik husule getirmek için 12 santim masraf iktiza eylediğini (gerektiğini) meydana çıkarmıştır.
     Halbuki gaz ile işleyen bu nev'i (cins) makine için mesarif (sarfiyat) 10 santimdir.  Tafsilat-ı mebsutaya (yapılan açıklamaya) nazaran gaz ile işleyen makinelerde tasarruf vardır.
    Mumaileyh (adı geçen) mösyö Feron tarafından bu babda (konuda) elektrik ve teknik komisyonuna vuku' bulan tebliğata nazaran icab eden mahrukat (yakıt) 1 kilogram 5 gramdır. Tafsilat-ı mebsutaya (yapılan açıklamaya) göre gazın bir mahall-i sarfı (kullanım yeri) daha hasıl olmuştur.  

 


Kaynak: 22 Aralık 1900 Dersaadet (İstanbul) Ticaret Odası Gazetesi (İTO)

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER İTO GAZETESİ HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler