Site Sağ Reklam Alanı  200x400

27-06-2018 EĞİTİM

Edebiyat muallimi alma sınavı (28 Haziran 1900)

Müsabaka İmtihanı

Edebiyat muallimi alma sınavı (28 Haziran 1900)

Müsabaka imtihanı

                Dersaadet Mekteb-i İdadisinde münhal olan Edebiyyet-ı Osmaniyye müallimliği içün Maarif Nezaret-i Celilesince (eğitim bakanlığınca) geçen pencşembe günü müsabaka imtihanı icra olunacağını mukaddema (daha önce) yazmış idik.

                İstihbarat-ı ahiremize (son bilgi edinmemize) nazaran imtihanda kudema-yı şuaradan (eski şairlerden) Sami merhumun bir nimet-i şerifinden müfrez olan (ayrılan) iki beyit beyit kavaid-i edebiyyeye (edebiyat kurallarına) göre tahlil itdirilerek nesre tahvil (çevirmek) ve elfaz ile maani (manalar) arasındaki münasebete dair bir de makale-i muhtasara (kısa makale) kaleme aldırılmışdır.

                İmtihana dahil olan müsabıklar (yarışanlar) Nuri Şeyda Bey ile Üsküdar idadisi edebiyat ve kitabet muallimi Hasan Sezai Efendi ve Mekteb-i Sultani Muallimlerinden Süleyman Fehmi bey ve diğer iki kişiden ibaret idi. Netice-i imtihanda mumaileyh (adı geçen) Süleyman beyin ehliyet ve liyakatça tefevvuku (üstünlüğü) tebeyyün itmişdir (anlaşılmıştır).

                Süleyman Bey Mekteb-i Mülkiye-i Şahane ezkiya-yı mezunîninden (zeki mezunlarından) olub geçenlerde Mekteb-i Sultani Kitabet-i Hususiyye ve Kavaid muallimliği içün icra olunan imtihanda dahi birinci çıkub muallim tayin edilmiş idi.


Kaynak: 28 Haziran 1900 İkdam Gazetesi

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER EĞİTİM HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler