Site Sağ Reklam Alanı  200x400

18-03-2019 ASKERİ

Dün Bouvet’ten sonra iki düşman gemisi daha batırıldı.

Dün Bouvet’ten sonra iki düşman gemisi daha batırıldı.

Dünkü muharebe tafsilatı (detayı)

DAHA İKİ ZIRHLI GARK OLDU

       Çanakkale, 5 Mart -18 Mart- (m.a) – (sabah saat 4) bugün Çanakkale, dehşetnâk (dehşetli) bir muharebeye, cesur askerlerimizin pek büyük şecaat (cesaret) ve kahramanlığına şahid olmuştur.

       Düşman filosu, sabahleyin zevali saat on bir buçuğa doğru, 19 sefine (gemi) ile kalelerimize karşı kesif (yoğun) bir ateş açmış ve mu’tadı (olağan) olduğu vechile (gibi) bir obüs baranı (yağmuru) yağdırmağa başlamıştır. Bu çelik kasırgası altında, kal’a ve batarya mudafi’leri (savunucuları), vazifelerini parlak bir itidal-i dem (zamanlama) ve inat ile ifa etmiştir. Etraflarına yağan obüs yağmuru kendilerine tevcih edilmiş (yöneltilmiş) değilmiş gibi, bila-telaş (telaşsız) düşmanın ateşine mukabele eylemişlerdir.

       Bu bombardıman bu suretle öğleden sonraya kadar devam etti. Bu esnada (13000) tonılato (ton) istiabisinde (kapsamında) olan buve (bouvet) zırhlısı, düşmanın ibraz ettiği (gösterdiği) cüretin ilk cezası olarak gark oldu (battı). Müttefikîn (müttefikler) donanmasına indirilen bu darbeyi müteakib, zevali saat üçte İngiliz ve Fransız zırhlılarının bir kısmı, muharebe hattından çekildiler hatt-ı harbde (savaş hattında) kalanlarda, uzun fasılalarla ateşe devam ettiler.

        Bu muharebe esnasında düşman filosu gark olan (batan) bove (bouvet) zırhlısı ile bir torpidodan başka biri,  ayrerazistibel, diğeri de Afrika sisteminde ciddi hasara uğrayan iki gemi gaib etti (kaybetti). Mezkûr (zikredilen) gemiler bî-hareket (hareketsiz) kalmış ve yana yatmışlardı. Gece yarısına doğru bî-hareket kalan bu iki gemi de bataryalarımızın ateşi altında gark olarak (batarak) bove’ye iltihak ettiler (katıldılar).

       Bir istikşaf tayranı (keşif uçuşu) icra etmiş olan tayyarecilerimizden biri, refakatinde sair (diğer) birçok gemiler bulunan ve Bozcaada’ya doğru cer edilmekte (çekilmekte) olan iki bacalı bir harb gemisi gördü. Artık kendi kendine hareketten sakıt kalan (düşen) bu geminin hatt-ı harbden (savaş hattından) ihraç edildiği (çıkarıldığı) muhakkaktır. Mezkûr (bu) geminin hüviyeti kat’i surette tayin edilememişse de her şey bunun Korenvalis sistemine aid bir gemi olduğunu zannettirmektedir. 


Kaynak: 19 Mart 1915 Tercüman-ı Hakikat Gazetesi

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER ASKERİ HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler