Site Sağ Reklam Alanı  200x400

27-10-2018 SIHHİYE

Diş Tabibleri teftiş edilecek

DİŞ TABİBLERİ

Diş Tabibleri teftiş edilecek

Şehrimizde bulunan dişçiler ikametgâhlarının kapularına ale’l-ekser (çoğunlukla) “diş tabibi, doktor” ünvanını havi (içeren) levhalar ta’lik itdikleri (astıkları) halde Hıfzıssıhha müfettişleri tarafından makam-ı aidine (ilgili makama) virilen bir raporda bunların diplomalı olub olmadıkları bilinemediği ve tabib olmayanların bu ünvanı isti’mal idemeyecekleri (kullanamayacakları) beyan ve ifade idilmiş ve iş’ar-ı vaki’ (mevcut yazı) calib-i nazar-ı dikkat (dikkat çekici) ve ehemmiyet-i mevaddan (önemli bir konu) bulunduğu cihetle teftişat-ı mukteziye (gerekli teftişler) icra idilerek diploması olmayanlara dükkânlarının kapatdırılması ve levha ta’lik idenler (asanlar) hakkında da tedkikat-ı lazimede (gerekli incelemede) bulunulması memurin-i aidesine (ilgili memurlarına) emir ve tenbih buyurulmuşdur. 


Kaynak: 27 Ekim 1900 İkdam Gazetesi

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER SIHHİYE HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler