Site Sağ Reklam Alanı  200x400

12-11-2017 İKTİSADİ

Devlet-i Aliye ve Japonya devleti arasında ticaret kolaylığı sağlanacak

Devlet-i aliye ve Japonya

Devlet-i Aliye ve Japonya devleti arasında ticaret kolaylığı sağlanacak

Memalik-i mahruse-i şahane (Osmanlı memleketleri) ile Japonya arasındaki münasebat-ı ticariyye (ticari ilişkiler) günden güne artmakta olduğundan hükümet-i seniyyece (hükümet tarafından)  – Japonya ile icra-yı ticaret edecek teba-ı osmaniyenin (Osmanlı tebaasının) her suretle mazhar-ı teshilat buyurulmaları (kolaylığa ulaştırılmaları) gibi- icraat-ı celile-i ben-perveriye (koruyucu uygulamalara) tevessül olunduğu (yönelindiği) kemal-i memnuniyetle istihbar edilmiştir (öğrenilmiştir). Devlet-i aliye ile Japonya hükümet-i arasında cari ve ber-devam olan (devam eden) münasebat-ı hasene (iyi ilişkiler) cümlesinden olarak memalik-i mahrusede(Osmanlı memleketlerinde) icra-yı ticaret eden Japonyalılar her suretle mazhar-ı muavenet (yardıma mazhar) oldukları gibi Japonya’da bulunan teba-ı Osmaninin dahi mazhar-ı hamiyet ve sahabet olmalarına (sahip çıkılmalarına) lüzum görülmüştür. Japonya’da ahali-i müslimenin (Müslüman ahalinin) irtihalleri (vefatları) vukuunda naaşlarının defnine mahsus kabristan bulunmadığından emvat-ı müslimine (Müslüman cenazelerine) ait olmak üzere bir mahal terkiyle (ayrılmasıyla) oranın mezarlık ittihazı için Japonya hükümeti nezdinde teşebbüsat-ı lazimede (gerekli teşebbüslerde) bulunulması ve binaen aleyh teba-ı osmaniyenin (Osmanlı tebaasının) hukuk ve menafi’-i saireleri (diğer hak ve menfaatleri) ile icab ettiği takdirde teshilat-ı kaffiye iradesi (tam kolaylık gösterilmesi) için Almanya devleti fehimesinin Tokyo’da mukim (bulunan) sefirinin tevkili (vekil tayin edilmesi) muvafık-ı hal ve maslahat (duruma ve işe uygun) görülerek bu babda (bu konuda) kaleme alınan layihanın (tasarının) hariciye nezaret-i celilesinden (dışişleri bakanlından) makam-ı sami-i sedaretpenahiye (başbakanlık makamına) takdim kılındığı müstahberat-ı mahsusamızdandır (bize gelen özel bilgilerdendir).

                                                                                           


Kaynak: 12 Kasım 1900 İKDAM GAZETESİ

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER İKTİSADİ HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler