Site Sağ Reklam Alanı  200x400

11-02-2016 İTO GAZETESİ

Dersaadet Ticaret Odası azasına tebrik

Dersaadet Ticaret Odası azasına tebrik

          Dersaadet Ticaret, Ziraat ve Sanayi odası aza-yı kiramından (muhterem üyelerinden) Tantavizâde utufetlü (Sayın) Hacı Halid Beyefendi hazretlerinin sine-i sadakat-i definelerinin (sadakat dolu göğüslerinin) altun ve gümüş imtiyaz madalyalarıyla tezyin buyurulduğu (donatıldığı) gazetelerde manzur-ı çeşm-i ibtihacımız olmuştur (memnuniyetle görülmüştür).

          Mir müşarünileyh (bahsi geçen zat) ticaret-i Osmaniyyenin (Osmanlı ticaretinin) terakki ve tevsi’ine (ilerlemesi ve gelişmesine) sarf-ı himmet buyurmakta (gayret sarf etmekte) olan zevattan olduğu cihetle mazhariyet-i vakıalarından (mevcut muvaffakiyetlerinden) dolayı kendilerini âcizane tebrik etmeyi cümle-i vezaifimizden (vazifelerimizden) add eyledik (saydık).

 

 
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER İTO GAZETESİ HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler