Site Sağ Reklam Alanı  200x400

31-07-2018 SPOR

Derrace süveran müsabakası

Bisiklet sürücüleri yarışması

Derrace süveran müsabakası

DERRACE SÜVERAN MÜSABAKASI (Bisiklet sürücüleri yarışması)

             Tepebaşında icra olunacağını evvelce yazdığımız derrace (bisiklet) süveran (sürücüleri) müsabakası dün akşam suret-i mükemmelede icra idilmişdir. Müsabakaya dahil olanlar bundan evvelki yarışların birinde birinci çıkan Zeki Beg ile Karadağlı Corc, İstimat ve Danimarkalı Anderson'dan ibaret olmuşdur. Müsabakaya başlanır başlanmaz Anderson bir sürat-i hatıfe (şimsek hızı) ile sair-i rukabasını (diğer rakiplerini) beş devir (tur) giri (geri) bırakmış ise de bilahire galiba kesilerek gitdikçe meydanı gaib itmiş (kaybetmiş) ve Zeki Beg öne geçmişdir. Şu kadar ki Corc Zeki beyin peşini bırakmayarak daima üç dört metre arkasında kalmışdır İstimat'a gelince daha bidayet-i müsabakada (yarışmanın başından) anın (onun) giri kalacağı hissolunuyordu.Filhakika 292'inci devirde İstimat önündekilere yetişemeyecek derecede giri kaldığından müsabakadan ihrac olunmuş ve biraz sonra Anderson da aynı sebebden dolayı yarışdan çıkmışdır. Üçyüzüncü devire (tura) yaklaşıldığı sırada daima önde bulunan Zeki Beg bisikletini değişdirmeğe mecbur olduğundan gölge gibi arkasından ayrılmayan Corc bu sayede bir devir kazanmış bilahire Zeki Beg tekrar velosipedini (bisikletini) değişdirmeğe muztar (mecbur) kalarak Corc bir devir daha kazanmış ise de Zeki Beg geyrete gelerek devirlerden birini tekrar elde itmiş fakat netice-i emr'de (işin sonucunda) yine bir devir giride kalarak birinciliği rakibine terke mecbur olmuşdur. Corc dahi bir aralık düşmüş ise de büyük bir sürat ve çeviklik(l)e ve hemen hiç zaman gaib idemeyecek derecede derracesine (bisikletine) binebilmişdir. Zeki Beg iki defa velosiped değişdirmeğe muztar kalmasa galib geleceği reviş-i müsabakadan (yarışın gidişinden) müsteban olmakda (anlaşılmakda) idi.
              Filhakika üçyüzüncü devire gelinceye yani iki defa velosiped değişdirerek epey bir zaman gaib edinceye kadar Zeki Beg ileride bulunmakda idi. Bu sebeble rüchan (üstünlük) Zeki Beg de olmakda lazımgelirse de müsabaka da sükut (düşme) ve tebdil-i derrace (bisiklet değiştirme) gibi kuyud (kayıtlar-sınırlamalar) makbul olmadığından yine galibiyyet Corc'a teveccüh olunmuşdur (ait olmuştur).
              Devr olunan (tur atılan) mesafenin 70 bin metre olduğunu dörtyüz devirden (turdan) ibaret bulunduğunu ve müsabakanın 1 saat bir çaryek (çeyrek) sürerek beşde hitam olduğunu (sona erdiğini) da ayruca beyan idelim. 30 Temmuz 1900 İkdam Gazetesi


Kaynak: 30 Temmuz 1900 İkdam Gazetesi

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER SPOR HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler